Bibliografija zaposlenih v CKFF(6)

Tadeja Smolej

2020

Smolej, T., S. Žerjav, I. Kos, A. Majić Skrbinšek & U. Belaj, 2020. Preprečevanje nezakonitih usmrtitev prostoživečih živali in ukrepi v okviru projekta LIFE lynx. Lovec, Ljubljana 103(6): 284–287.

2019

Bartol, M., U. Belaj, M. Blažič, R. Černe, U. Fležar, A. Hudoklin, N. Oven, N. Pagon, H. Potočnik, R. Praček, N. Prešeren, A. Rot, T. Skrbinšek, T. Smolej, M. Stergar, G. Vengušt, D. Vrček, D. Žele Vengušt & S. Žerjav, 2019. Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali. Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 23 str. [brošura]
Bartol, M., U. Belaj, M. Blažič, R. Černe, U. Fležar, A. Hudoklin, N. Oven, N. Pagon, H. Potočnik, R. Praček, N. Prešeren, A. Rot, T. Skrbinšek, T. Smolej, M. Stergar, G. Vengušt, D. Vrček, D. Žele Vengušt & S. Žerjav, 2019. Navodila za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče živali. Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 4 str. [zgibanka]

2018

Smolej, T., 2018. Stališča osnovnošolcev in srednješolcev do rjavega medveda. Magistrsko delo. Študij biološkega izobraževanja, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. IX, 71 str.
Smolej, T., 2018. Uspešnost pridobivanja neinvazivnih genetskih vzorcev risov (Lynx lynx) z vzmetnimi pastmi za dlake ter uporabnost metode za monitoring populacije risa. Magistrsko delo: magistrski študij - 2. stopnja. Študij ekologije in biodiverzitete, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. X, 93 str.

2017

Oražem, V., T. Smolej & I. Tomažič, 2017. Medved kot modelni organizem za pouk biologije: priročnik za učitelje. El. knjiga. Biotehniška fakulteta, Ljubljana. [http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Priro%C4%8Dnik-zau%C4%8Ditelje-MEDVED-KOT-MODELNI-ORGANIZEM-ZA-POUKUBIOLOGIJE.pdf]