PEEN SEE – Vseevropsko ekološko omrežje v jugovzhodni Evropi, 2003–2006

Izdelali smo Karto ekološkega omrežja jugovzhodne Evrope (Indicative map of the PEEN SEE).
O projektu  Rezultati 

O projektu

Cilj projekta je bil v grobem opredeliti Vseevropsko ekološko omrežje v jugovzhodni Evropi. V okviru projekta so bila opredeljena osrednja naravna območja evropskega pomena v JV Evropi ter obstoječi koridorji med njimi. Prepoznana je bila potreba oziroma primernost vzpostavitve novih koridorjev, ki izpolnjujejo zahteve za ohranjanje povezanosti habitatov ključnih vrst ter puferske cone in povezovalna območja (stepping stones).

Rezultati

Poseben izziv v projektu nam je predstavljala izdelava Karte ekološkega omrežja jugovzhodne Evrope (Indicative map of the PEEN SEE). Uskladili in zlepili smo podatke iz kar 11 držav od Slovenije do Turčije. Poleg izdelave končnega zemljevida smo izdelali množico spremljevalnih kart razširjenosti nekaterih živalskih vrst ter zaščitenih območij.

Projektmednarodni
Nosilec projektaECNC – European Centre for Nature Conservation
Trajanje projekta2003–2006
Povezava