Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, 2012

Z velikim konzorcijem strokovnjakov s področja biologije smo združili obstoječe znanje o tujerodnih vrstah v Sloveniji. Uredili smo podatkovno zbirko, izdelali spletno stran projekta in smo v končnem poročilu avtorji poglavja o tujerodnih vrstah rib v Sloveniji.
O projektu  Rezultati  Dodatne informacije  Poročila

O projektu

Tujerodne vrste so v svetovnem merilu vroča tema, s katero se različne stroke ukvarjajo zadnjih nekaj desetletij. Najbolj je izpostavljena problematika tujerodnih invazivnih vrst, ki so danes prepoznane kot eden od najpomembnejših razlogov za upadanje biodiverzitete. V projektu smo zato s številnimi strokovnjaki s področja biologije združili obstoječe znanje o tujerodnih vrstah v Sloveniji.

Rezultati

V podatkovno zbirko smo uredili vse zbrane podatke o pojavljanju tujerodnih vrst v Sloveniji (blizu 1.000 tujerodnih vrst rastlin, rakov celinskih voda, pajkov, stenic, dvokrilcev, hroščev, kožekrilcev, metuljev, rib, ptic in sesalcev). Organizacija podatkov v podatkovni zbirki je posameznim avtorjem omogočila, da so lahko za vsako vrsto podali tudi prvi datum pojavljanja v Sloveniji.

Obdelali smo problematiko tujerodnih vrst rib v celinskih vodah v Sloveniji in pri tem zbrali podatke o njihovem pojavljanju, o načinu ogrožanja avtohtonih vrst in njihovih habitatov, ugotovili vektorje vnosa vrst v Slovenijo in načine širjenja, analizirali možnosti monitoringa in predlagali načine nadzora in možnosti za odstranjevanje ali omejevanje širjenja.

Dodatne informacije


Poročila

  • Govedič, M., 2012. Tujerodne vrste rib (Pisces) v celinskih vodah v Sloveniji. V: Jogan, N., M. Bačič & S. Strgulc Krajšek (ur.), Neobiota Slovenije (končno poročilo), str. 233–242, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.


Projektraziskovalni
Vodja projektadr. Nejc Jogan
Nosilec projektaBiotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Partnerji projektaNacionalni inštitut za biologijo
Prirodoslovni muzej Slovenije
Gozdarski inštitut Slovenije
Univerza v Novi Gorici
Zavod Symbiosis
Center za kartografijo favne in flore
ProgramCRP »Konkurenčnost Slovenije 2006–2013«
Povezava