Center za kartografijo favne in flore
ATLAS FAUNAE ET FLORAE SLOVENIAE

Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije

Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije, 2009 Presetnik P., K. Koselj, M. Zagmajster, N. Zupančič, K. Jazbec, U. Žibrat, A. Petrinjak & A. Hudoklin, 2009. Atlas netopirjev (Chiroptera) Slovenije, Atlas of bats (Chiroptera) of Slovenia. Atlas faunae et florae Sloveniae 2. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 152 str. [ISBN 978-961-9051290]
CENA25 EUR
POŠTNINA Slovenija 8 EUR
  države EU 16 EUR
Publikacijo lahko brez stroškov poštnine prevzamete v naši ljubljanski pisarni (Tacenska cesta 20, SI-1210 Ljubljana-Šentvid).

Vsebina

Knjiga je celovit prikaz razširjenosti netopirjev v Sloveniji na podlagi 6453 opazovanj netopirjev na 1567 najdiščih. Vključeni so vsi znani podatki do vključno junija 2005, ki so bili pridobljeni s pregledovanjem zatočišč, mreženjem, ultrazvočnimi detektorji in zbiranjem ostankov mrtvih netopirjev. Pregled zajema tudi podatke iz 203 literaturnih virov in muzejskih zbirk. Kar 83 % podatkov je iz obdobja po letu 1995, zato atlas verodostojno prikazuje trenutno poznavanje razširjenosti netopirjev pri nas.

Predstavitvena zgibanka je na voljo v PDF obliki (792 KB),


Naročilo